CURRÍCULUM

Joaquim Oliva i Sala

ADVOCAT

Col·legiat 1323 de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona

Joaquim Oliva i Sala

ADVOCAT

Col·legiat 1323 de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona

CURRÍCULUM

FORMACIÓ ACADÈMICA

1988. Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona.
1992-1995. Cursos de Doctorat en Dret a la Universitat de Girona.
1995. Curs “Aspectes pràctics del Dret Administratiu”, Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya i Universitat de Girona.
1996. Presentació de la tesina: “L’autonomia municipal: concepte i contingut legal, doctrinal i jurisprudencial”.
1999. Curs d’especialització “La nova Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa”, Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació.
2004-2006. Màster en Gestió i Dret Local a la Universitat de Girona.
2004-2005. Postgrau en Dret Urbanístic a la Universitat de Girona.
2005-2006. Postgrau en Gestió i Dret Local a la Universitat de Girona.
2006. Presentació del treball de mestratge: “El control de l’autonomia local”.
2007. Curs sobre Dret Urbanístic, organitzat per la Fundació de la UdG, Formació i Innovació i pel Col·legi d’Advocats de Girona.

2012. Curs d’especialització “Novetats legals en matèria d’urbanisme”, Ajuntament de Girona.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Advocat en exercici des de l’any 1990. Especialitzat en Dret Administratiu, Dret Local i Dret Urbanístic.
Advocat de l’Assessoria Cànovas de Girona (1990-2001).
Cap del Gabinet de Presidència de la Diputació de Girona (1996-1999).
Assessor jurídic del grup municipal de CiU a l’Ajuntament de Girona (2000-2007).
Secretari interventor de l’Ajuntament de Sant Joan de Mollet (2005-2011).
Assessor jurídic de l’ajuntament de Sant Jaume de Llierca (2005-2008).
Regidor de l’Ajuntament de Girona (2007-2011).
Professor associat de Dret Administratiu de la Facultat de Dret de la UdG (2008-2011).
Professor en el Màster de Gestió i Dret Local, en el Postgrau de Dret Urbanístic i en el Postgrau de Gestió i Dret Local (2008-2010).
Professor en diferents seminaris i jornades de formació organitzats per la Diputació de Girona i pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (2009-2012).
Cap d’Urbanisme i Activitats de l’Ajuntament de Girona (2011-2013).
Assessor jurídic de l’Ajuntament de Girona (2013-2016).

DRET ADMINISTRATIU · DRET CIVIL · DRET URBANÍSTIC