PREMSA

Nova llei per als processos civils
25 març, 2000

Diari de Girona

Article de l’advocat Joaquim Oliva i Sala sobre la publicació de la llei d’Enjudiciament Civil que regularà la majoria dels processos civils i que, d’acord amb la seva disposició final, entrarà en vigència el dia 8 de gener del 2001, període que permet aprofundir en el seu coneixement per part dels professionals de la matèria. L’article presenta de manera esquemàtica les principals novetats que introdueix el nou text legal.